Nâng band tăng điểm IELTS Speaking & Writing

Nâng band tăng điểm IELTS Speaking & Writing

Nâng band tăng điểm IELTS Speaking & Writing

"Biết địch biết ta - trăm trận trăm thắng"
Nhưng bạn đã bao giờ tìm hiểu xem examinar cần gì ở bạn trong phần thi nói và viết?
Tại sao có những bạn học mãi, thi mãi mà không lên điểm IELTS?
Những sai lầm chết người khiến chúng ta không bao giờ lên band là gì?

No Comments

Post a Reply

s2Member®